W Krakowie rozpoczynąją się prace nad utworzeniem parku kulturowego Kazimierz.

W Krakowie rozpoczynąją się prace nad utworzeniem parku kulturowego Kazimierz.

Krakowscy radni zgodzili się w środę na rozpoczęcie prac nad utworzeniem parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Chodzi m.in. o zlikwidowanie chaosu reklamowego w dzielnicy chętnie i tłumnie odwiedzanej przez mieszkańców i turystów.

Przepisy dotyczące funkcjonowania parku kulturowego Kazimierz–Stradom wejdą w życie najwcześniej w połowie 2021 r.

"Podjęta dziś przez radnych uchwała to początek prawie dwuletniego procesu. Zaczynamy od ogłoszenia przetargu na wykonawcę, który przygotuje dla nas plan ochrony dla Kazimierza ze Stradomiem, czyli obszaru, który w 1978 r. razem ze ścisłym centrum Krakowa został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO" – mówiła dziennikarzom wicedyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa Magdalena Doksa-Tverberg.

Specjaliści będą mieli na przygotowanie planu ochrony Kazimierza i Stradomia około roku. W dokumencie tym mają być wskazane najistotniejsze problemy do rozwiązania w tej części Krakowa. Plan ochrony musi być uzgodniony z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, będzie też konsultowany z krakowianami, dopiero później przygotowana zostanie właściwa uchwała dotycząca utworzenia parku kulturowego, która trafi pod obrady Rady Miasta.

W kwietniu tego roku krakowscy radni zobowiązali prezydenta miasta do podjęcia prac nad utworzeniem Parku Kulturowego Kazimierz. W uzasadnieniu wskazali na "niepokojące zjawisko monofunkcyjności" Kazimierza, który staje się "zagłębiem" rozrywkowym pełnym kawiarni, pubów i restauracji oraz na postępującą degradację jego substancji historycznej. Podkreślili, że jak pokazuje przykład Starego Miasta, gdzie przepisy o Parku Kulturowym obowiązują od 2012 roku, jest to sposób, by zapobiec wielu złym zjawiskom.

Według wstępnych planów obszar nowego parku kulturowego obejmowałaby ok. 120 ha wytyczony granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania, tj. ulicami Starowiślną, Grzegórzecką, dalej wzdłuż nasypu kolejowego aż do Wisły, następnie środkiem nurtu Wisły do Mostu Dębnickiego. Uchwała dotycząca rozpoczęcia prac, które doprowadzą do jego utworzenia została przyjęta w środę jednomyślnie.

Jeszcze w tym roku pod obrady Rady Miasta ma trafić uchwała o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta. (PAP)

Dodaj komentarz