Oświadczenie MNW w sprawie prof. Antoniego Ziemby

Oświadczenie MNW w sprawie prof. Antoniego Ziemby

Muzeum Narodowe w Warszawie zakończyło współpracę z prof. dr hab. Antonim Ziembą - podano w nadesłanym PAP w środę oświadczeniu Muzeum Narodowego w Warszawie.

"Muzeum Narodowe w Warszawie zakończyło współpracę z prof. dr hab. Antonim Ziembą (...) przyczyny zwolnienia związane były wyłącznie z naruszeniem obowiązków pracowniczych, nałożonych na każdego pracownika przez przepisy Kodeksu pracy - poinformowano w nadesłanym PAP oświadczeniu Muzeum Narodowego w Warszawie.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, "decyzja poprzedzona była licznymi konsultacjami, w tym wymaganymi przez prawo konsultacjami z organizacjami związkowymi działającymi w MNW".

"Muzeum Narodowe w Warszawie - czytamy w oświadczeniu - jako instytucja kultury rozpoznawana w kraju i za granicą, finansowana ze środków publicznych zobowiązana jest do upowszechniania najwyższych standardów w sferze zachowań i działań swoich pracowników. Zachowując fundamentalną w demokratycznym państwie prawnym zasadę równości wobec prawa, Muzeum Narodowe w Warszawie nie może pozostawać obojętne wobec uchybień pracowników, usprawiedliwiając je publiczną czy też środowiskową rozpoznawalnością osoby. Szanując dorobek naukowy Profesora Antoniego Ziemby, dziękujemy za jego wkład w rozwój Muzeum Narodowego w Warszawie, życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym".

Informację o zwolnieniu prof. Zięby podała 5 lipca "Rzeczpospolita".

Tego samego dnia Stowarzyszenie Muzealników Polskich wystosowało list do prof. dr hab. Jerzego Miziołka, dyrektora MNW, w którym wyraziło zaniepokojenie w związku z informacją o zamiarze zwolnienia w trybie dyscyplinarnym prof. Antoniego Ziemby.

W liście podpisanym przez Michała Niezabitowskiego, prezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich, opublikowanym na stronie Stowarzyszenia, napisano: "jak podano do wiadomości publicznej - powodem zwolnienia są działania Profesora Ziemby czynione w imieniu Kolegium Kuratorów - któremu od ponad dwudziestu lat przewodniczy. Piastowanie tej funkcji z jednej strony świadczy o kontynuowanym zaufaniu, jakim zespół Muzeum obdarza Profesora Ziembę, z drugiej wskazuje, iż spór w Muzeum Narodowym w Warszawie nie jest sporem personalnym pomiędzy dyrekcją instytucji, a zwalnianym pracownikiem, lecz obejmuje swoim zasięgiem zespół jako taki".

"Zaskakuje nas fakt, że bezpośrednim powodem podjęcia przez Pana Dyrektora zamiaru o zwolnieniu Profesora Antoniego Ziemby jest podpisanie pisma skierowanego do mnie jako Prezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Otóż jesteśmy przekonani co do tego, że każdy muzealnik ma prawo zwracać się do organizacji społecznej, która go reprezentuje, a czynienie mu z tego powodu zarzutu jest dla nas szalenie przykrym zaskoczeniem, które mocno rzutuje na naszą ocenę tej poruszającej społeczność muzealników sytuacji.(...) Wyrażając konsternację naszego środowiska, z którego dobiegają do nas coraz liczniejsze głosy protestu wobec ostatnich wydarzeń w Muzeum Narodowym w Warszawie, nie możemy przyjąć postawy innej niż sprzeciw wobec trybu, w jakim Muzeum zamierza zakończyć współpracę z Profesorem Antonim Ziembą. W zaistniałej sytuacji decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu wieloletniego, zasłużonego i rozpoznawalnego w muzealnym świecie pracownika trudno nazwać jedynie pochopną. Jest to decyzja budząca poważne wątpliwości w świetle etyki zawodowej muzealnika, a jednocześnie w sposób oczywisty szkodząca Muzeum Narodowemu w Warszawie" - napisał prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

W poniedziałek 8 lipca muzealnicy i historycy sztuki skierowali do ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego list w obronie prof. Antoniego Ziemby. Jego autorką jest dr Barbara Arciszewska, dyrektorka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, a sygnatariuszami – ponad 200 pracowników wyższych uczelni, instytutów naukowych, muzeów i placówek kultury z kraju i zagranicy.

W liście opublikowanym przez "GW" autorka napisała: "Profesor Antoni Ziemba, uczeń profesora Jana Białostockiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, zatrudniony w Muzeum Narodowym w Warszawie od roku 1991, należy do najwybitniejszych i najbardziej aktywnych zawodowo polskich historyków sztuki swojego pokolenia. (...) Ma w swoim dorobku naukowym ponad dziewięćdziesiąt artykułów i siedem książek (...). Pracując wraz z zespołem, profesor Ziemba stworzył w Muzeum Narodowym od nowa dwie stałe, wielkie galerie: Galerię Sztuki Średniowiecznej (2013) i Galerię Sztuki Dawnej (2016); ta ostatnia w nowatorski sposób prezentuje najwybitniejsze spośród przechowywanych w Muzeum dzieła malarstwa, rzeźby i rzemiosł artystycznych okresu nowożytnego".

"Ja się nie poddaję, będę walczył o powrót do muzeum. Was proszę o wytrwałość i dzielność. Działajcie na rzecz muzeum!" - napisał we wtorek prof. Antoni Ziemba w opublikowanym na FB poście zaadresowanym: "Do Przyjaciół z MNW". (PAP)

Dodaj komentarz